Testamenter

Støt NLO i dit testamente

Du kan gøre en stor forskel i Tanzania, når du opretter et testamente med donation til New Life Outreach (NLO). Vi er fritaget for at betale arveafgift, og hele din testamentariske donation går dermed ubeskåret til foreningen.

Gratis testamente

Hvis du vælger at donere arv til NLO, så kan du udarbejde dit testamente gratis hos virksomheden Dokument 24. Det er enkelt og ligetil at oprette dokumentet gennem deres onlineformular til testamenter.

Opret testamente

Opret dit testamente her.
Når du opretter testamentet, gøres det ved, at du svarer på en række spørgsmål online. Spørgsmålene tilpasses dig og din situation, så det endelige dokument vil være skræddersyet til dig. Når du vælger at donere arv til New Life Outreach, bliver prisen 0 kr. Dokumentet sendes straks til dig pr. e-mail, hvorefter det skal skrives under. 

Du kan vælge at skrive dokumentet under som et notartestamente eller som et vidnetestamente. Dokument 24 fremsender en guide til, hvordan du skriver testamentet under. Virksomheden anbefaler altid, at notartestamentet skrives under, da dette er den juridisk mest sikre form for underskrift at testamenter.

Din støtte hjælper

NLO uddanner kirkeplantere, præster og evangelister på Bibelskolen Academy og Leadership. Vi har uddannet mere end 800 siden år 2003. Din støtte vil gøre en stor forskel for udviklingen af Bibelskolen.

Din støtte vil også gøre en kæmpe forskel for vores 8 årlige kampagner rundt i hele Tanzania. Hver kampagne koster kr. 100.000,- som dækker alle udgifter til transport, mad, ophold til vores medarbejder, vedligehold af vores udstyr og civilsamfunds udvikling til hvert sted vi kommer ud.