Kampagner

NLOs evangeliske kampagner er kernen i NLO. At udbrede kristendommen og fortælle, udruste og undervise om Jesus har været den første og største motivation for at starte arbejdet i Tanzania.

DIN Støtte til NLO Kampagner:

  • Rækker ud med evangeliet om Jesus til de fjerneste egne af Tanzania – der hvor ikke mange tager ud.

  • Underviser, opmuntrer, bespiser og styrker kristne kirkeledere og menighedsmedlemmer i troen.

  • Når dem som ikke kender Jesus og sætter folk i frihed igennem store mirakler, helbredelser og frelse.

Hvad er en kampagne?

En NLO kampagne er et udadvendt tiltag, hvor formålet er at dele budskabet om Jesus.

Dette gøres ved et udendørs event på byens centrale torv eller sportsplads. NLO har en stor scene, som fragtes til stedet med lastbil. På scenen har man kristen musik, dans og fællessang, samt en tale om Jesus og opfordring til at tage imod ham. Der er bøn for syge og efterfølgende beretninger om helbredelser og mirakler. Om formiddagene er der fælleskirkelig undervisning for områdets lokale ledere og præster, hvorefter eftermiddagene er selve den udendørs event.

Til enhver kampagne er der et “Før”, “Under” og “Efter” forløb.
Læs desuden de ofte stillede spørgsmål.

Ofte stillede spørgsmål

Typisk foregår kampagnerne langt ude på landet i større og mindre landsbyer og ikke så ofte i de store byer. I Bibelen står der i Missionsbefalingen at vi skal gå ud til verdens ende med evangeliet om Jesus. NLO har fra starten ønsket at opfylde dette og tager derfor ud i til de meget øde afkroge af  Tanzania for at bringe budskabet om Jesus, der hvor ingen andre store evangelister tager ud.

En NLO kampagne tager 6 dage. Den begynder om tirsdagen med velkomst på den opsatte scene. Onsdag formiddag starter undervisningen for områdets menighedsmedlemmer, ledere og præster i en nærliggende samarbejdskirker. Formiddags undervisningen forløber fra onsdag – lørdag hvor der afsluttes med bøn for alle deltagerne og overrækkelse af bøger.

Fra tirsdag til søndag eftermiddag er der kampagnemøder på den udendørs scene.

Til formiddagsundervisningen er der inviteret en gæstetaler fra lande som Danmark, Norge, Irland og USA. Til kampangemøderne taler Egon Falk, grundlægger af New Life Outreach.

NLO kampagnerne er tværkirkelige, dvs at der samarbejdes med flere forskellige kirkesamfund, som Luthersk, Pinsekirker, Angelikansk og Katolske kirker. Kampagnerne afholdes kun der, hvor byens kirker kan stå sammen og være fælles om arrangementet, da ønsket er at bringe kirkerne sammen i de små landsbysamfund. NLOs værdisæt er at vi skal stå sammen som åndelige brødre og søstre og opleve styrken, fællesskabet og velsignelsen af dette.

Der er typisk mellem 500-1000 ledere og præster til formiddagsundervisning. Mange af dem er rejst til byen for at kunne være med. NLO betaler for frokost til alle deltagerne af formiddagsundervisningen.

Kampagnerne har typisk et deltager antal på 5-15.000 mennesker til de udendørs møder på scenen. Mange er menighedsmedlemmer og præster fra kirkerne som NLO samarbejder med, men størstedelen er de lokale indbyggere som oplever møderne på det lokale torv. Musik, dans, glæde og fællessang invitere de lokale til at være med og igennem ugens løb strømmer der flere og flere til.

Det koster ca. kr. 100.000,- at afholde én kampagne. Det dækker transport, beboelse af NLO teamet, bespisning til de mange indbudte, gave til lokalsamfundet, alt praktisk omkring kampagnen.

De lokale kirker vokser mærkbart og der er en større åbenheden for budskabet om Jesus. Byen er blevet forvandlet og befolkningen står stærkere sammen. Vigtigt er de mange nye frelste som personligt har oplevet Guds indgreb i deres liv og blevet forandret deraf. 

Under hver kampagne er der nye mennesker som vælger at tro og leve sammen med Jesus. Der er et team som registrer disse mennesker og skriver dem op som selv har valgt at de vil være kristne. Det er forskelligt fra gang til gang hvor mange, da landbyerne variere i indbyggertal, men ofte er der 500-2000 nye hver gang.

Ja! Vi elsker at have gæster med. Vi garantere at du ikke kommer tilbage uden at blive berørt af det Gud gør. Tag kontakt til NLO.