I starten af maj besøgte vi Jordan for at holde møder i hovedstaden, Amman. Vi holdt også en særlig dag for de mange flygtninge i landet, hvor vi uddelte tøj og mad.

Skrevet af Hannah og Egon Falk

Under vores besøg prædikede og talte vi Guds Ord på flere møder, også til mange flygtninge hovedsageligt fra Syrien og Irak. Mange af dem lider, og vi gjorde vores bedste for at møde deres behov, både de fysiske og de åndelige.

Helligåndens salvelse var virkelig mærkbar, da Hannah talte til de muslimske flygtningekvinder, de fleste af dem fra Syrien og nogle få fra Sudan. Hun fortalte dem, hvordan Jesus er den gode hyrde, der altid vil os det bedste. Et enkelt budskab, som de muslimske kvinder tog imod.

Disse kvinder har gået igennem lidelser, der er vanskelige at forstå for os andre, og mange af dem ender som menneskeligt vraggods, hvis de overhovedet overlever – hvilken smerte!

Da Hannah spurgte, om hun måtte bede for dem i Jesu navn, stod alle kvinderne op for at modtage bøn om frelse, helbredelse og befrielse, der giver håb om en bedre fremtid.

Af glæde og taknemlighed kyssede nogle af kvinderne Hannah på begge kinder.

Udover at dele Guds ord uddelte vi også tøj og madvarer til 300 flygtningefamilier. Det er vigtigt for os – sammen med forkyndelsen – at bringe opmuntring og en tro på en bedre fremtid. Og det var begejstrende at se flygtningene gå ud af kirken med hænderne fyldte med mad og tøj til deres familier, der lever under kummerlige forhold.

På vores øvrige møder bad vi med mennesker, indtil vores kræfter var opbrugt. De møder vil i fremtiden bringe stærke vidnesbyrd til Guds ære.

Vi mødte flere, der var blevet frelst ved vores tidligere besøg. Nogle af dem var dengang syge, men blev raske efter vores forbøn. Nu deltager flere af disse nye kristne aktivt i kirkens liv.

Politiet, der skulle passe på os, stod i døråbningen og lyttede til forkyndelsen, og tidligere er en af disse betjente blevet Jesus-troende.

Vores venskab med kirkens præst og familie har skabt en tillid, så vi nu kan opmuntre dem og styrke dem i deres ikke så lette tjeneste. Jordan er trods alt en muslimsk nation, der kan give mange udfordringer for de kristne. Men evangeliets kraft er mærkbar i den muslimske verden, og vi er ikke færdige med Jordan endnu!


Vær med til at forvandle liv

Arbejdet vokser stadig og nye døre åbner sig. Med din støtte kan vi fortsætte med at forvandle liv og nationer.